บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน เมษายน)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

 

หลังจากที่ข้าพเจ้า และทีมงานปฏิบัติงานตำบลพรสำราญ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพของแต่ละชุมชน ซึ่งน่าสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีทั้งการทอผ้าไหมลายต่างๆ และทอเสื่อ มีทั้งการทำดอกไม้จันทน์หลากสี ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปรึกษาหารือกันว่าจะนำการทอเสื่อของหมู่บ้านผักกาดหญ้า
ตำบลพรสำราญ นำมาส่งเสริมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญ ซึ่งการทอเสื่อมีความน่าสนใจ มีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งเสื่อพับ เสื่อปูนั่ง และมีหลากหลายลายตามความชอบของชาวบ้านในหมู่บ้านผักกาดหญ้า

ภาพเสื่อปูนั่ง

     ต่อมา ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละชุมชน อ่างเก็บน้ำ ป่าไม้ วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ โบราณสถาน ได้แก่ กำแพงคูเมือง พุทธสถานวัดโนนเมือง พืชพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ ปอเทือง อินทผาลัม ไผ่กิมซุง ต้นสบู่ดำ หญ้าลูซี่ และกินรีสีม่วง สัตว์ต่างๆตำบล เช่น โค กระบือ ไก่ หมู หนู เป็ด จิ้งหลีด ปลา กบ

ภาพสระน้ำของหมู่บ้านหนองขวาง

ภาพปอเทือง

ภาพอินทผาลัม ของไร่ดินชุ่มฟ้า

ภาพการเลี้ยงไก่

 

 

อื่นๆ

เมนู