บทความ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอังคณา ตระกุลรัมย์

ประเภท  บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการ สร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในช่วงโควิด 19 นี้ทำให้การทำงานของผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างยากลำบากขึ้น แต่ผู้ปฏิบัติงานก็ยังคงดำเนินการทำงานต่อด้วยความตั้งใจ และมีการป้องกันโควิดในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดกิจกรรม “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ที่โรงเรียนบ้านพรสำราญ  ร่วมกันกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสำราญ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ประชาชน และน้องๆนักเรียนด้วย และมีการเชิญ คุณหมอศุภาภร ศรีประทุม (หมอเต้) พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โนนยานาง มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคโควิดและเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่ามีวัคซีนตัวไหนบ้าง คุณหมอได้อธิบายให้ทราบเกี่ยวกับวัคซีน และมีการเชิญชวน ประชาชนให้ไปฉีดวัคซีนด้วย ในการดำเนินงาน มีการเตรียมความพร้อม ในการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ออกแบบและเผยแผ่มาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย มีการทำกิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อ ทำให้ตำบลเราน่าอยู่มากขึ้น ช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อโรค มีการจัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ให้พอ และพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกคนให้การร่วมมือ และให้การต้อนรับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีเลยค่ะ

ในการปฏิบัติงานในช่วงโควิดนี้ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องวางแผนปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะกับสถานการณ์โควิด และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ในชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค-19 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู