บทความ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวปาลิตา  เดิมทำรัมย์

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

จากที่ได้ทำงานสานต่อวัตถุประสงค์หลักของทางมหาวิทยาลัย ทางทีมงาน U2T ได้ทำการแนะนำและได้เสนอแนะให้ชาวบ้าน ในตำบลพรสำราญ ที่ได้มีการทอเสื่อจากไหล เอาไว้ใช้สอยเองบ้างและเอาไว้จำหน่ายบ้างเป็นบางส่วน ให้ได้ทำการแปรรูปเสื่อไปเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ตามที่ทางวิทยากรได้ให้ความรู้จากการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา และจนถึงวันนี้ความรู้และความเข้าใจที่ชาวบ้านได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรมานั้น ทุกคนนำมาปฏิบัติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ออกมาในรูปแบบที่สวยงามจนได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านได้ทำขึ้นเป็นสินค้าO-TOP ประจำตำบลพรสำราญ

และในทุกๆครั้งที่มีการจัดกิจกรรม ทางทีมงาน U2T ได้ช่วยโปรโมทขายสินค้าของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ facebook หรือช่องทางอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ชาวบ้านขายของได้เป็นจำนวนมาก มีกำลังใจที่จะผลิตสินค้าออกมาเรื่อยๆ ตามที่ลูกค้าต้องการได้ และสินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อ เป็นจำนวนมากตอนนี้คือ กระติบข้าวซึ่งสามารถทอออกมาเป็น ตัวหนังสือตามที่ลูกค้าสั่งได้ จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้

 

อื่นๆ

เมนู