บทความประจำเดือนพฤศจิกายน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอนิสา สรุปพล

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          การสำรวจเก็บข้อมูลลงในระบบ CBD ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความหลากหลายของแต่ละตำบล โดยเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเก็บข้อมูล 10 หมวดหมู่ดังนี้

  • ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • ที่พัก/โรงแรม
  • ร้านอาหารในท้องถิ่น
  • อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  • เกษตรกรในท้องถิ่น
  • พืชในท้องถิ่น
  • สัตว์ในท้องถิ่น
  • ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
  • แหล่งน้ำในท้องถิ่น

การเก็บข้อมูลนี้เพื่อให้ทราบข้อมูลแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตำบลนั้นๆ พร้อมสร้างแผนพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร และพืชในท้องถิ่นได้แก่ ข้าว กล้วย อ้อย เป็นต้น สัตว์ในท้องถิ่นที่พบส่วนใหญ่คือ ควาย วัว และไก่

ภาพจากการเก็บข้อมูลที่พื้นที่ตำบลพรสำราญ

ลิ้งค์บทความ http://u2t.bru.ac.th/agricultural/ag031/11-anisa/

ลิ้งค์วิดิโอ https://youtu.be/PdQFMJRn3_s

 

อื่นๆ

เมนู