การลงพื้นที่เพื่อเจาะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคระบาด (COVID-19)

 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาว ปริฉัตร ตอรบรัมย์

ประเภท นักศึกษา

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม 2564

 

สถานการณ์โรคระบาดของประเทศเรา ตอนนี้รุนแรงขึ้นและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงทางรัฐบาลได้เร่งรัดให้ประชาชนได้รับวัคซีน และได้จัดมาตรการคุมเข้มการเข้าออกประเทศ และอาจจะเพิ่มเวลาล็อคดาวในพื้นที่สีแดง เพื่อลดการระบาดของโรคได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในตอนนี้ คือต้องลงพื้นที่หาข้อมูลและพบปะประชาชนอยู่บ่อยๆ แต่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือ เขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตอนนี้ ไม่ค่อยมีการระบาดมากนัก การที่ต้องลงพื้นที่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ

 

     

 

 

ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับวัคซีนครบตามที่รัฐบาลจัดให้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับชาวบ้านเวลาลงพื้นที่ แต่อย่างไรก็ดีทางคณะผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ได้ละเมิดกฎของพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน ที่ผู้นำขอความร่วมมือมาจะลงพื้นที่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยของชาวบ้านและตัวของผู้ปฏิบัติงานเอง

อื่นๆ

เมนู