รายงานผลปฏิบัติการเดือนสิงหาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายฐิตินันท์ รักษา   ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ประชาชนไม่สามารถเที่ยวสถานที่ไกลหรือข้ามจังหวัดได้ จึงอยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านเรา ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองโบราณเก่าแก่

ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านโนนเมือง(โนนขมิ้น) หมู่ที่ 13 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เคยเป็นเมืองโบราณมาก่อน ตั้งอยู่เป็นเนิน มีคูเมืองล้อมรอบ นอกคูเมืองจะมีกำแพงอีกชั้นหนึ่งมีหนองน้ำและบ่อน้ำโบราณรอบ ๆ หมู่บ้าน แต่น้ำไม่ขังตลอดปี เนื่องจากผ่านมาหลายปีทำให้คูเมืองค่อย ๆ ทรุดตัวจากการฝนตก นำไหลชะดินลงมาทับถมหนองน้ำและบ่อ ส่งผลให้ปัจจุบันตื้นเขินใช้ทำนาได้ ส่วนด้านในของพุทธสถาน พบหลักฐานทางประวัติ ซึ่งได้แก่ หินหลักเมืองและเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ที่ตั้งวัดโนนเมือง หินโบราณที่พบอยู่บนเนินวัดโนนเมือง ศาลที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ อยู่บนเนินวัดและติดกับหลักเมือง บริเวณหนองน้ำโบราณ ที่มีเนินรอบติดกับหมู่บ้าน บ่อน้ำโบราณที่มีคูกั้น เศษกระเบื้องหม้อแตก คูเมืองด้านตะวันตกและด้านตะวันออก กำแพงรอบเมือง ซึ่งข้อมูลนี้ได้จาก คุณตาบุญมา พุสาโลนา ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ และชาวบ้านให้ความนับถือมาก และชาวบ้านแถวนั้นก็เล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก จึงไม่ค่อยมีผู้คนมาเที่ยวชม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่งในตำบลของเรา ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วัตถุโบราณ เพียงแต่ไม่เป็นที่รู้จักเท่านั้น จึงอยากจะเชิญชวนและแนะนำเพื่อเป็นการบอกต่อให้ผู้คนได้รู้จักกับสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นพุทธสถานที่น่าใจ น่าศึกษาสำหรับเด็กสมัยใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงและยังคงหลงเหลืออยู่ให้เราได้ศึกษาและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

อื่นๆ

เมนู