1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชนภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และการสร้างอาชีพใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชนภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และการสร้างอาชีพใหม่

บทความประจำเดือนกันยายน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอนิสา สรุปพล

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03-(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลพรสำราญที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเสื่อกก ให้มีความโดดเด่น มีลวดลายที่แปลกใหม่น่าสนใจ โดยจะมีการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเช่น แผ่นรองนั่ง กระเป๋าถือ และกระเป๋าสะพายข้างตัว เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เพื่อต่อยอดโครงการจึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชนภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และการสร้างอาชีพใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จารุนี ชัยโชตินันต์ และรศ.สมบัติ ประจญศานต์ มาเป็นวิทยากรถ่ายถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกเป็นแผ่นรองนั่ง กระเป๋าถือ และกระเป๋าสะพายข้างตัว และให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายจากเสื่อกกให้มีลวดลายที่สวยงามแปลกใหม่ ดูน่าสนใจมากขึ้นให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งชาวบ้านให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างมากเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีมูลค่ามากขึ้น เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า O-TOP ต่อไป

ภาพชาวบ้านเย็บเป๋าสะพายข้างตัว และแผ่นรองนั่ง ที่แปรรูปมาจากเสื่อกก

ภาพชาวบ้านเย็บเป๋าสะพายข้างตัว และแผ่นรองนั่ง ที่แปรรูปมาจากเสื่อกก

ภาพแผ่นรองนั่งจากเสื่อกก และเป๋าสะพายข้างตัว

ลิงค์บทความ http://u2t.bru.ac.th/agricultural/ag031/9-anisa/

ลิงค์วิดิโอ https://www.youtube.com/watch?v=eSh1DTBodlQ

 

อื่นๆ

เมนู