1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลาย ทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ หลักสูตร AG03(1) ประจำเดือนกันยายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลาย ทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ หลักสูตร AG03(1) ประจำเดือนกันยายน 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนัฐกาญจน์ ดีช่วย
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ประจำเดือน กันยายน 2564

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถขายส่งออกไปยังชุมชนอื่น จังหวัดอื่น หรือการส่งออกต่างประเทศได้ โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ได้จัดขึ้นในวันที่   24-25 สิงหาคม 2564 ซึ่งในวันที่ 24 จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการนำเสื่อมาสร้างสรรค์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กระเป๋า เสื่อโยคะ อาสนะ และในวันที่ 25  เป็นการพัฒนาลวดลายใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์มีความสนุกสนาน ได้ลงมือกันผลิตลวดลายใหม่ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการลอกลวดลายช่องเล็ก ๆ ตามชอบลงในกระดาษ จากนั้นนำลวดลายที่ทำมาประกอบกันรูปแบบใดก็ได้ตามจินตนาการของผู้ทำ จะได้เป็นลวดลายใหม่ที่มีความสวยงามและออกมาจากฝีมือของตนเองจริง ๆ ซึ่งชาวบ้านก็ชอบและสามารถนำไปพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ต่อไป

   

(วิทยากรได้อธิบายถึงความสวยงามและรูปแบบลวดลาย)

                 (การกำหนดช่องตารางเพื่อเลือกส่วนที่ต้องการ)

          (ลอกลายที่เลือกไว้ลงในกระดาษ)

     (นำลายที่ได้มาประกอบกันตามความชอบ)

 

   

(ผลสำเร็จได้ลายที่มีความหลากหลายและสวยงาม)

 

ลิงค์บทความ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลาย ทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ หลักสูตร AG03(1)

ลิงค์วิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู