1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ AG03(1)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ AG03(1)

บทความ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอังคณา ตระกุลรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน กันยายน พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1)

นำทีมโดย อ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร และ ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ  ผส.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ และ ผส.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ผู้ดูแลตำบลพรสำราญ และทีมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ที่บ้านผักกาดหญ้า ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ดร.จารุณี ชัยโชติอนันต์ และ รส.สมบัติ ประจญศานต์ มาเป็นผู้ให้ความรู้ และสอนเกี่ยวกับการออกแบบลายเสื่อใหม่ ในการทำอาสนะ กระเป๋า และเสื่อโยคะ พอออกแบบสำเร็จได้ 10 ลาย ก็มีการตกลงเลือกลายเสื่อ ก่อนหน้า ชาวบ้านมีการกลับไปหาวัสดุ อุปกรณ์การทำตั้งแต่ครั้งที่แล้ว โดยใช้ต้น กก หรือ ไหล มีขั้นตอนการทำตั้งแต่การตัดต้น กก หรือ ไหล โดยใช้มีดฉีกให้เป็นเส้นๆ แล้วแต่สิ่งที่ทำ จะใช้เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ มีความละเอียดมากแค่ไหนตามความต้องการ เสร็จก็นำไปตากแดดจนแห้ง และนำไปย้อมสี ตามสีที่ต้องการใช้ ขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมกก ที่ย้อมสีเสร็จแล้วคือ นำไปตากแดดให้สีแห้ง จนพร้อมใช้งานได้ มีการสอนเย็บ การลงด้าย ขึ้นรูปทรง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเสื่อในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาด

รูปภาพประกอบกิจกรรม

และในวันที่ 27, 30 และ 31 สิงหาคม 2564 มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ภายใต้กิจกรรม การบริการชุมชน ที่บ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน อาจารย์สุภาพร บุญมี และ อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล จากสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับดำเนินชีวิตในสถานการณ์ โควิด-19 การป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดต่อโรคโควิด-19 และสอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อความสะอาด ในการรับประทานอาหาร การเว้นระยะห่างในขณะอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสอนการหายใจขณะใส่แมส มีวิธีการหายใจโดยการ หายใจเข้าลึกๆยาวๆแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจโดยการทำปากเป็นรูเล็กๆแล้วค่อยเป่าลมหายใจออกช้าๆ เพื่อไม่ทำให้ลมออกจากปอดเร็วเกินไป และทำให้เราเหนื่อย ทำเหมือนกันประมาณ 5 รอบในการใส่แมสนานๆในที่ที่เราไม่สามารถเปิดแมสหายใจได้ เช่น ในที่ทำงาน ออฟฟิศ หรือในที่ต่างๆที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมไปถึงการถามและให้ชาวบ้านตอบเพื่อรู้ว่าชาวบ้านได้ความจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถือเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างมากเลยค่ะ และชาวบ้านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม ช่วงบ่ายมีการเอาของใช้สำหรับป้องกันโควิด-19 เช่น แมส แจลแอลกอฮอล์ ของใช้ต่างๆไปบริจาคที่วัดบ้านพรสำราญ และวัดป่าบ้านพรสำราญ และโรงเรียนต่างๆ เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือกันในสถานการณ์โควิด-19

รูปภาพประกอบกิจกรรม

ในการจัดโครงการครั้งนี้ และครั้งต่อไป ทีมผู้ปฏิบัติงานมีการติดตามการทำเสื่อ และจำเป็นต้องมีการวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู