นายฐิตินันท์  รักษา

กลุ่มประชาชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติการ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในช่วงแรก ต้องลงพื้นที่พบปะกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ พร้อมอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ หน่วยงานให้การต้อนรับอย่างดี และให้ความร่วมมือในการที่ทีมงานสอบถามข้อมูลของเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญ พบว่า ตำบลพรสำราญ มีจำนวน 19 หมู่บ้าน

ในการลงพื้นที่การสำรวจข้อมูล ได้รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 บ้านเพชรบูรพา หมู่ที่ 19 บ้านน้อยสุขสันต์ หมู่ที่ 18 บ้านบัวทอง หมู่ที่ 11 บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 13 บ้านโนนเมือง

เพราะในการทำงาน ได้แบ่งงานและวางแผนการทำงานกับทีมงานไว้เรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหา หรือหากกลุ่มใดทำงานไม่ทันก็จะลงพื้นที่ช่วยกันเหมือนเดิม ในวันแรกการลงพื้นที่ ได้นำหนังสือให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบในการที่จะมีทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการสำรวจในครั้งนี้ แต่บางส่วนชาวบ้านไม่ค่อยอยู่บ้าน เพราะต้องออกไปรับจ้างรายวันต้องทำให้ผู้สำรวจเปลี่ยนเวลาในการสำรวจข้อมูล หรือบางครั้งในหมู่บ้านแต่ละหลังคาเรือน จะมีแต่เด็กหรือคนแก่ที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ จึงทำให้การลงพื้นที่ล่าช้าไปพอสมควร แต่ทีมงานมีการวางแผนการลงพื้นที่ใหม่ จึงทำให้การลงพื้นที่สำรวจดีขึ้น

แต่การลงพื้นที่ทำให้ทีมงานมีความสามัคคีกันมาก ช่วยเหลือกันทุกอย่าง จึงทำให้ในการทำงานสนุกสนาน มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นและทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทั้งนี้ การประสานงานในชุมชน ต้องประสานงานกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก จึงทำให้ทีมงานมีความเข้าใจบริบทหมู่บ้านในหมู่บ้านง่ายมากขึ้น ในแต่ละหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ และส่งเสริมโครงการของมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ หากมีโครงการดีๆแบบนี้อีก ยังต้อนรับให้ทีมงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลได้ตลอดเวลา

 

อื่นๆ

เมนู