นายเทพบัญชา  จันทร์อินทร์

กลุ่มประชาชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติการ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การลงพื้นที่ตำบลพรสำราญในครั้งแรก ได้เข้าประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญก่อน เพราะจะได้สอบถามบริเวณหรือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญดูแล พบว่า ตำบลพรสำราญ   มี ทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้านมีพื้นที่ห่างไกลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญอยู่พอสมควร

กลุ่มทีมงานตำบลพรสำราญได้มีการนัดประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ พร้อมทั้งวางแผนการทำงาน และแบ่งทีมงานในการลงพื้นที่ เนื่องด้วยในเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญมีหมู่บ้าน จำนวนมาก และต้องใช้ระยะเวลาในการลงพื้นที่นานพอสมควร

ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล มีความสนุกสนานกับทีมงานเป็นอย่างมาก เพราะได้จัดเตรียมครัวเคลื่อนที่ในการลงพื้นที่แต่ละครั้ง ทีมงานมีความสามัคคีกัน แม้ช่วงอายุจะแตกต่างกัน แต่ทีมงานรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้ หากมีปัญหาในการสำรวจ  เช่น กลุ่มอื่นๆ สำรวจข้อมูลไม่ทันหรือไม่แล้วเสร็จในแต่ละวัน     ก็จะมาช่วยกันลงพื้นที่เป็นอย่างดี หากมีปัญหาในการเดินทาง กลุ่มที่มีรถยนต์ ก็จะแบ่งปันในการใช้รถยนต์    จึงทำให้ทีมงานมีความสนุกสนานในการทำงานในครั้งนี้

แต่การทำงานก็จะพบปัญหาอยู่บ้าง แต่ทีมงานสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ เช่น ชาวบ้านกลัว ทีมงานปลอมตัวมาต้มตุ๋นตัวเอง หรือปลอมตัวมาหาสืบข่าว ในช่วงแรกยังไม่ให้ความร่วมมือ จึงขอความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ยืนยันอีกครั้ง จึงทำให้ ชาวบ้านอุ่นใจมากยิ่งขึ้น การทำงานจึงราบรื่นไปตามวัตถุประสงค์ของทีมงาน

 

อื่นๆ

เมนู