จากที่ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน ตามชุมชนต่างๆในตำบลพรสำราญ ทำให้ได้พบเห็นและรับทราบปัญหาของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านคือ ชาวบ้านส่วนมากมีความคิดว่า การทอเสื่อเพื่อจำหน่ายหารายได้เข้าครัวเรือนนั้นเป็นการยาก เพราะชาวบ้านขาดความรู้ด้านการตลาด  และการพัฒนาฝีมือในการริเริ่มสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆของเสื่อ และขาดความรู้ที่จะแปรรูปและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อว่าจะทำออกมาแบบใด จึงจะสามารถจำหน่ายส่งออกเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว ปัญหาเหล่านี้ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้รวบรวมและปรึกษากันในทีมว่า พวกเราจะหาทางช่วยชาวบ้านด้วยวิธีใด จึงนำเสนอเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อให้แก่อาจารย์ได้ทราบ และได้ขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้านการตลาดและการพัฒนาฝีมือด้านการออกแบบลวดลายใหม่ๆและทันสมัย

จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมของชาวตำบลพรสำราญ ซึ่งได้มีท่าน ดร.จารุณี ชัยโชคอนันต์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ชาวตำบลพรสำราญในวันนั้น และชาวบ้านต่างให้ความสนใจมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาฝีมือด้านการทอเสื่อของตัวเองเป็นอย่างดี และจากโครงการที่เกิดขึ้นนั้นชาวบ้านได้อาสานำอุปกรณ์ที่ตนพอมี และพอหาได้ในท้องถิ่นมาร่วมกันจัดทำการทอเสื่อ มีชาวบ้านบางคนนำงานฝีมือของตนมาวางโชว์และจำหน่ายในวันนั้นด้วย แต่เนื่องด้วยช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดระบาด จึงได้เลื่อนกำหนดการที่จะปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จึงจะมีการนัดแนะประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวบ้านได้รับรู้ เพื่อที่จะได้รวมตัวกันจัดทำผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู