บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

นายวิทยา  รักษ์ศรี  ประชาชนทั่วไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

ลงปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2564

 

ทางหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1) ได้ให้ความสำคัญให้การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการให้ความรู้กับประชาชน จึงได้จัดกิจกรรม“รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยเป็นการมอบความรู้จากทางสาธารณะสุขตำบลและมอบหน้ากากอนามัย    เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับโรงเรียนและชาวบ้านบ้านพรสำราญ ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก คุณอาจติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วสัมผัสตา จมูก หรือปากของตนเอง อาการทั่วไปมีดังนี้ มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลียปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

ภาพกิจกรรม“รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน”

 

ภาพกิจกรรม“รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน”

 

ภาพกิจกรรม“รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน”

ภาพกิจกรรม“รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน”

ลิงค์บทความ

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

 

ลิงค์วิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู