การลงพื้นที่สำรวจประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ของตำบลพรสำราญ ในครั้งนี้ทำให้กลุ่มทีมงานได้ทราบถึงกลุ่มอาชีพของชาวบ้านที่มีสินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ กลุ่มทีมงานได้พบกับกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันทำการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์การจัดพวงหรีด ที่บ้านบัวทอง หมู่ที่18 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ทำงานรับจ้างทำการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์การจัดพวงหรีดที่ต่างจังหวัด แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ช่วงโควิด – 19 ที่ผ่านมาทำให้กลุ่มชาวบ้านต้องกลับมาพักที่บ้านตัวเอง เพราะนายจ้าง ได้ลดจำนวนพนักงานที่ทำงาน จึงทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันอีกครั้ง เพราะตัวเองก็สามารถทำพวงหรีดเองได้ โดยไม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัด จึงรวบรวมและเชิญชวนชาวบ้านให้มาทำพวงหรีด และส่งขายให้กับผู้รับซื้อ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์การจัดพวงหรีด เป็นอาชีพอิสระที่ชาวบ้าน สามารถนํามาเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองได้เนื่องจากเป็นอาชีพที่ชาวบ้านสามารถเรียนรู้ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่มีต้นทุนในการประกอบอาชีพเพราะเป็นอาชีพที่ใช้ฝีมือ และทักษะในการประกอบอาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์การจัดพวงหรีดและการจัดดอกไม้หน้าศพเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ ของชาวบ้านที่ยังไม่มีงานทำหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพที่เป็นงานอิสระและมั่นคงได้

อื่นๆ

เมนู