รายงานผลปฏิบัติการเดือนพฤษภาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนิภาพร แขนคันรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

          ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้วางแผนปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การทอเสื่อในชุมชน เพื่อยกระดับสินค้าในชุมชนและเพื่อพัฒนาสัมมาชีพ และส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลพรสำราญ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและบูรณาการรายตำบล  

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์การทอเสื่อ

 

 

 

 

และผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์การทอเสื่อ ที่หมู่บ้าน ผักกาดหญ้า และ หมู่บ้านพรสำราญ ขั้นตอนการผลิต การทอเสื่อ การทำลวดลาย การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การนำต้นกกที่ปลูกไว้ตามบ้านเรือนหรือบริเวณรอบ ๆ ชุมชนมาตัดเป็นชิ้น ๆ นำไปผึ่งแดด นำไปย้อมสีแล้วผึ่งแดดให้แห้งอีกครั้ง จากนั้นนำกกที่ผ่านการย้อมสีแล้วมาทอเสื่อเป็นลวดลายต่าง ๆ  

เนื่องจากเสื่อที่ผลิตในชุมชนเป็นเพียงเสื่อที่ใช้งานแค่ปูนั่งเท่านั้น การใช้งานไม่หลากหลาย ส่งผลให้ความต้องการทางการตลาดน้อย จึงทำให้ขายได้น้อย ชาวบ้านกลุ่มผู้ที่ทอเสื่อจึงอยากให้มีผู้เข้ามาอบรมการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์การทอเสื่อ การพัฒนาลวดลาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย อาทิเช่น กระเป๋า ตะกร้า เป็นต้น

 

สถานโบราณที่เก่าแก่         

 

 

          หมู่บ้านโนนเมือง(โนนขมิ้น) หมู่ที่ 13 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เคยเป็นเมืองโบราณ ตั้งอยู่เป็นเนินเก่า ๆ มีคูเมืองล้อมรอบ นอกคูเมืองจะมีกำแพงอีกชั้นหนึ่งมีหนองน้ำและบ่อน้ำโบราณรอบ ๆ หมู่บ้าน แต่น้ำไม่ขังตลอดปี ปัจจุบันตื้นเขินใช้ทำนาได้

ลักษณะทางประวัติศาสตร์

          หินหลักเมืองและเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ที่ตั้งวัดโนนเมือง

          หินโบราณที่พบอยู่บนเนินวัดโนนเมือง

          ศาลที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ อยู่บนเนินวัดและติดกับหลักเมือง

          บริเวณหนองน้ำโบราณ ที่มีเนินรอบติดกับหมู่บ้าน

          บ่อน้ำโบราณที่มีคูกั้น

          เศษกระเบื้องหม้อแตก

          คูเมืองด้านตะวันตกและด้านตะวันออก

          กำแพงรอบเมือง

ข้อมูลเหล่านี้ถามได้จาก คุณตาบุญมา พุสาโลนา ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ และชาวบ้านให้ความนับถือมาก

 

แหล่งที่มาของข้อมูล   https://aoytingtong1.wordpress.com/ประวัติหมู่บ้านโนนเมือ/

 

          ซึ่งเป็นพุทธสถานที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก มีแค่ผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงหรือผู้คนที่พักอาศัยอยู่ระแวกนั้นเท่านั้น จึงทำให้ไม่ค่อยมีผู้คนมาเที่ยวชม ถ้าหากมีการพัฒนาและส่งเสริมสถานที่พุทธสถานแหล่งนี้ให้ดูน่าสนใจ และมีจุดโดดเด่น สามารถดึงดูดให้ผู้คนมาเที่ยวชมได้ พุทธสถานแห่งนี้ก็อาจจะกลายเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวของตำบลพรสำราญได้อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ

         

          และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดในเขตพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลต่อการดำเนินงานต่อไป จึงมีการปรับรูปแบบการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และในระหว่างที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ข้าพเจ้าได้อบรมทักษะหลักสูตรทางออนไลน์จนครบทั้ง 4 ด้าน เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

         

          ในส่วนของแผนปฏิบัติงานต่อไปนั้น ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานจะต้องมีการปรับรูปแบบการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อย่างใกล้ชิด

อื่นๆ

เมนู