นางสาวปาริฉัตร ตอรบรัมย์

กลุ่ม นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในช่วงแรก ต้องลงพื้นที่พบปะกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ พร้อมอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ หน่วยงานให้การต้อนรับอย่างดี และให้ความร่วมมือในการที่ทีมงานสอบถามข้อมูลของเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญ พบว่า ตำบลพรสำราญ มีจำนวน 19 หมู่บ้าน กลุ่มนักศึกษาได้แบ่งการลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลพร้อมกับกลุ่มประชาชน และบัญฑิตจบใหม่ ซึ่งกลุ่มนักศึกษาจะลงพื้นที่ใน วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ร่วมกับทีมงาน

ในการลงพื้นที่ร่วมกับประชาชน และบัญฑิต นั้น ต่างมีความเข้าใจในงานมาก หากมีปัญหา พี่ๆจะช่วยกันทันที เมื่อไม่เข้าใจในงาน พี่ๆทีมงานจะอธิบายในงานทันที

ลงพื้นที่ในชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก ให้การต้อนรับกลุ่มทีมงานทุกๆหมู่บ้าน ทีมงานพบปัญหาและความต้องการของชุมชนมากพอสมควร เช่นการขาดแคลนน้ำ  เพราะน้ำที่ชุมชนใช้ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง พืชเศรษฐกิจของชุมชนราคาตกต่ำ ขายออกไม่ได้ราคา ทำให้ขาดทุน และทุนทรัพย์ในการปลูกพืชตามฤดู มีไม่เพียงพอ ชาวบ้านบางกลุ่มได้รวมตัวกันจัดทำสินค้าโอท็อบ (O – TOP) ของชุมชนขึ้นเอง โดยจะมีสินค้าในเรื่องปลาร้าบอง ผ้าไหม ทอเสื่อกก ทำขนมดอกจอก เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู