รายงานผลปฏิบัติการเดือนกรกฎาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นาย เทพบัญชา จันทร์อินทร์

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

เนื่องด้วยการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากที่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านและได้พูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านแต่ละชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนได้แก่ ผ้าไหม เสื่อ กระติบข้าว พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ จากที่ได้สอบถามพูดคุยกับชาวบ้าน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมกันและเลือกผลิตภัณฑ์การทอเสื่อ เพื่อจะสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่น มีลวดลายที่น่าสนใจ และอาจจะสามารถส่งออกสู่ตลาดนอกได้ โดยทีมงานของเราได้มองเห็นว่า ภูมิปัญญาการทอเสื่อของชาวบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เนื่องจากวัสดุหลักที่ชาวบ้านนำมาใช้ในการทอเสื่อนั้น คือ ต้นกกหรือต้นไหล สามารถหาได้ตามชุมชน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้ แต่จะเป็นการนำมาเพิ่มมูลค่าและรายได้ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ แต่เนื่องจากเสื่อมีการใช้งานเพื่อไว้รองนั่งเท่านั้น ลวดรายจำเจ จึงส่งผลให้ความต้องการซื้อลดลง เพราะเฉลี่ยแล้วเราควรมีเสื่อไว้ติดบ้านอย่างน้อย 1-2 ผืนต่อครอบครัว อีกทั้งในปัจจุบันยังมีเสื่อพลาสติกขายอีกด้วย แต่ถ้าหากมีการนำกกมาแปรรูปให้หลากหลายการใช้งานก็จะส่งผลให้ช่วยเพิ่มความต้องการซื้อมากขึ้น ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์จึงได้จัดหาวิทยากร มาให้องค์ความรู้แก่ชาวบ้าน ในโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและ สร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้านที่สนใจ สามารถนำไปผลิตใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายได้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู