นายฐิตินันท์ รักษา

กลุ่มประชาชนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

เยี่ยมชมไร่ดินชุ่มฟ้า

ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลมีความสนใจเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จึงลงพื้นที่เยี่ยมชมไร่ดินชุ่มฟ้า บ้านสำโรง ไร่ดินชุ่มฟ้าตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นาย นาคิน โล่นารายณ์ (พี่เค้ก) ซึ่งเป็นวิทยากรไร่ดินชุ่มฟ้า มีพื้นที่ 13 ไร่ เดิมทีมีการปลูกอ้อยมาแล้ว 20 ปี หลังจากนั้นได้มีการปลูกอินทผาลัม โดยซื้อเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูกเอง ต่อจากนั้นเริ่มทยอยปลูกไผ่หวาน ซึ่งการปลูกไผ่หวานใช้ระยะเวลา 7 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายสู่ท้องตลาดได้ นอกจากนี้ยังมีโซนที่ปลูกมัลเบอร์รี่สายพันธุ์ต่างๆ เช่น มัลเบอร์รี่พันธุ์ดำออสตรุกี ไวท์มัลเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ไต้หวันสตอเบอรี่ มัลเบอร์รี่ไต้หวันแม่ช่อ หม่อนขาวอเมริกา และอีกหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งล้วนแต่มีคุณประโยชน์มากมาย เช่น เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือด ช่วยลดคลอเลสเตอรอล ป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

หลังจากลงพื้นที่ ความรู้ที่ได้รับจากวิยากร ผู้ปฏิบัติงานจะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ความรู้กับชาวบ้านเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เนื่องด้วยชาวบ้านบางหมู่บ้านมีความความสนใจเกี่ยวกับเกษตรกรแบบผสมผสานเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่รู้แนวทางในการเริ่มต้นในช่วงแรก เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่กับวิทยากรแล้ว สามารถไปถ่ายทอดความรู้ต่างๆของไร่ดินชุ่มฟ้าได้ หากเกษตรกรต้องการความรู้ด้านลึกของไร่ดินชุ่มฟ้า ยังสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลกับนายนาคิน โล่นารายณ์ (หรือพี่เค้ก) เป็นการส่วนตัว

อื่นๆ

เมนู