ชื่อ ทิพย์เกษร จันโทศรี (บัณฑิตจบใหม่)

AG 03-(2) ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เนื่องในเหตุการณ์ปัจจุบันเกิดโรคระบาด COVIT 19 และปัญหา PM 2.5 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในขณะนี้เป็นอย่างมากจึงทำให้มูลค่าของสินค้า OTOP ในตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีราคาที่ต่ำลง จึงทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่น้อยลง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของสินค้า OTOP และได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอกเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ

ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้สมาชิกได้มีการนัดประชุมก่อนที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ดิฉันได้เดินทางจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่อไปลงพื้นที่ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 100 กว่ากิโลเมตร ซึ่งห่างจากตัวอำเภอเมืองข้อนข้างมากและได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอกเพื่อเข้าร่วมการประชุมและมีอาจารย์ผู้ดูแลรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้ปรึกษาหารือถึงเรื่องปัญหาผลกระทบต่อชุมชน จึงทำให้ทราบถึงผลกระทบดังกล่าวว่าแต่ละหมู่บ้านมีผลกระทบเดียวกันทั้งหมด

การประชุมในครั้งนี้ดิฉันได้เป็นตัวแทนพูดนำเสนอเกี่ยวกับสินค้า OTOP ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว นำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น ผ้าไหม ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ จึงได้นำมาแปรรูปให้เป็นสินค้าอื่นๆ เช่น หน้ากากปิดจมูก (MASK) ที่มีความแตกต่างจากหน้ากากปิดจมูกทั่วไปเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคและทำให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างโรคระบาด COVIT19 และปัญหา PM 2.5

จากการประชุมและลงสำรวจพื้นที่ สรุปได้ว่า ทางคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และชาวบ้านตำบลดอนกอกอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความคิดเห็นเดียวกันที่จะนำผ้าไหมสินค้า OTOP ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว นำมาแปรรูปเป็นหน้ากากปิดจมูก (MASK) เพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ้นและดึงดูดผู้บริโภค ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู