จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-1 9 ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องปิดชั่วคราว หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ผู้คนถ้าไม่จำเป็นก็ควรเลี่ยงการออกนอกบ้าน และคอยติดตามข่าวสารเพื่อรับรู้การแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งข้อมูลที่ได้รับนั้นก็มีทั้งจริงและปลอม หรือบางข้อมูลที่เราเคยยึดถือเป็นแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ ก็อาจต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ขึ้น เช่นการใช้ช้อนกลางตักอาหารก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อจากการสัมผัสช้อนร่วมกันได้ ต้องกินร้อนช้อนกลาง และหมั่นล้างมือให้สะอาด ลดการติดต่อระหว่างคนในครอบครัวกับบุคคลภายนอก และจัดเตรียมของใช้ที่จำเป็น และเมื่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ประชาชนต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยการทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่แตะต้องผู้อื่น หรือแตะต้องสิ่งที่ผู้อื่นสัมผัสโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งนี้ในชุมชนตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้รับผลกระทบ เป็นพื้นที่เสี่ยงมีผู้ติดเชื้อ ทำให้ทางผู้นำหมู่บ้านเเละชาวบ้าน ได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานที่ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 มาช่วยในเรื่องของความสะอาด เเนะนำวิธีป้องกันโรคให้กับชาวบ้าน เเละได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นประโยชน์ให้เเก่ชาวบ้านในชุมชน

อื่นๆ

เมนู