สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวแสงดาว หม้อไธสง(ภาคประชาชน AG-03-2)
ตำบลดอนดอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของคนในชุมชน ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะต่อยอดขึ้นเป็นสินค้า otop ต่อจากสินค้า
อื่นๆที่เป็น otop เนื่องจากตอนนี้ ตำบลดอนกอกมีผ้าไหมเป็นสินotop แล้วแต่ตอนนี้ชาวบ้านบางส่วนได้มีการทอเสื่อหรือสาด ที่มีรวดลายที่สวยงามอยากจะยกระดับให้การทอ
เสื่อเป็นอีก1สินค้า ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและเป็นอาชีพประจำของชาวบ้าน
และปกติชาวบ้านจะทอกันเป็นผืนขนาดเล็กก่อนแล้วค่อยนำมาเย็บติดกันเป็นเสื้อ
ที่ขนาดใหญ่และเก็บผับได้สะดวก ส่วนมากวิธีการทำของชาวบ้านจำนำไหลหรือกก
มาปลูกไว้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตเสื่อ เป็นต้น

 


ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทอเสื่อและผ้าไหม
ขอขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู