บทความประจำเดือนมิถุนายนเรื่องเกล็ดความรู้เรื่อง เกล็ดความรู้เรื่อง การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019       ข้าพเจ้า นางประภาพร พลนอก ผู้ปฎิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  หนึ่ง ตำบล หนึ่ง มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ )    สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิค  นั้น หมู่บ้านหนองบัว หมู่ ที่ 9 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผุ้ใหญ่บ้าน

นายวิทูล พลนอก และ อสม.ประจำหมู่บ้านได้ทำการเดินพูดคุยชาวบ้านถ้าประโยชน์ของวัคซีนที่จะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ

เพราะบ้านหนองบัวเคยเป็นหมู่บ้านที่เฝ้าระวังในเรื่องการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา จึงทำให้ชาวบ้านมีการตื่นตัว เริ่องการรับวัคซีน

เป็นอย่างดีซึ่งในหมู่บ้านนี้มีผู้เข้าร่วมลงหมอพร้อมจำนวน 92 คน วัคซีนที่ทำการฉีดมีหน้าที่ช่วยปกป้องร่างกายจากโรคภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองและคนรอบข้างวัคซีนก่อให้เกิดผลข้างเคียงเล็กน้อยและในระบบสั้นระหว่างที่ร่างกายมีการปรับตัว

จะมีอาการปวดแขน และมีไข้ต่ำ ส่วนผลข้างเคียงที่ร้ายแรงสามารถเกิดขึ้นได้แต่น้อยมากและมีแนวโน้มจากโรคภัยมากกว่า

ที่จะเกิดจากการฉีดวัคซีน ก่อนเข้ารับวัคซีนมีวิธีปฏิบัติตัวก่อนรับวัคซีนดังนี้

  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • 1 – 2 วันควรงดออกกำลังกาย
  • ดื่มน้ำเยอะและงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่น กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • รับประทานอาหารให้เรียบร้อย

สำหรับคนที่มีผลข้างเคียงจะมีอาการไม่รุนแรง เช่น มีอาการปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแ ขนข้างที่ฉีดซึ่งมีอาการ

เหล่านี้ ไม่ต้องไปพบแพทย์อาการจะหายเอง

ส่วนมาตราการในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid 19 นั้นผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเสียงตามสาย

และตั้งไลน์กลุ่มหมู่บ้านเพื่อให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอด และบอกวิธีที่ควรรู้ในการปฏิบัติตัว เมื่อไปพบปะผู้คน

  • หมั่นล้างมือ หรือ เช็ดด้วยเจลล้างมือ
  • ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง
  • ไม่ไปในสถานที่ที่มีควรแออัด
  • ไม่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อ

อสม.รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย

อสม.แนะนำชาวบ้านลงหมอพร้อมรับวัคซีน

อื่นๆ

เมนู