สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวแสงดาว หม้อไธสง(ภาคประชาชน AG-03-2) ตำบลดอนดอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ
อาการของผู้ติดเชื้อโควิด 19 และการป้องกันโควิด 19
ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสที่จัดอยู่ในวงใหญ่ที่สุดในบรรดาไวรัสที่พบในสัตว์และคน ไวรัสโคโรนายังเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเจ็บปวดต่างๆตั้งเเต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงทำให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างรุนแรงเช่นโรคทางเดินหายใจ และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นี้จะมีอาการเช่นเดียวกันกับ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยจะแสดงอาการตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อยได้แก่ คัดจมูก เจ็บคอ ไอ และมีไข้ โดยบางรายจะมีอาการรุนแรง เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก ร่วมด้วยบางรายอาจเสียชีวิตได้แต่หากผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน และ โรคหัวใจ จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรง หากได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ของ(โควิด 19)
วิธีลดความเสี่ยงและป้องกันตัวจาก(โควิด 19)
มาตรฐาน องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำให้ประชาชนลดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงและการแพร่เชื่อในระยะต่างๆ มีมาตรฐานแนะนำดังนี้ แนะนำให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมแมส รับประทานอาหารที่สุกสะอาดและปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และหลีกเลี่ยงการชุมนุมพบปะกัน

อื่นๆ

เมนู