สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้านางประภาพร พลนอก ผู้ปฎิบัติงานในหลักสูตรโครงการพัฒนาภาคการเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้าoTopของตำบล ดินดอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์(ภาคประชาชน)ได้รับมอบหมายลงสำรวจกลุ่มเป้าหมาย16เป้าหมายในวันทึ่1-5มีนาคม ในส่วนของตำบลปลอดภัย  ตามโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วในประเทศ(AG03(2)

ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอกและหัวหน้าศูนย์ป้องกันและสาธารณภัยกลุ่มอปพร.ในตำบลดอนกอกมีจำนวน16คนในภาครวมของตำบลซึ่งมึการปฎิบัติงานช่วงมีงานและเทศกาลในการนึ้มีการจัดการฝึกอบรมตลอด ในการฝึกจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมในการฝึกทุกครั้ง

ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอกและหัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัย(อปพร.)ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ                                   ขอขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู