สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวแสงดาว หม้อไธสง(ภาคประชาชน AG-03-2)
ตำบลดอนดอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ

ด้วยสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดต่อของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019)
(COVOID-19) ได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปทั่วโลก
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทางชุมชนของตำบลดอนกอกได้
มีมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา โดยการสวมใส่เมสพก
เจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง ห้ามรวมกลุ่มเกิน 5 คนขึ้นไป
ทั้งนี้ ถ้ามีญาติพี่น้องได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่สีเเดง
ให้ทำการตรวจโรคโควิดหรือไวรัสโคโรนาก่อนถึงจะเดินทางมาได้
และจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ภายใน 14 วันจะมีเจ้าหน้าที่
อสม. ตรวจวัดอุณหภูมิจนครบกำหนดที่กักตัวและในตอนนี้ภาครัฐ
ได้มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสจะได้มีความปลอดภัยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

วิธีการป้องกันตัวจากโควิด
1.สวมใส่แมส
2.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
3.เว้นระยะห่างจากคนอื่น
4.ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19

อื่นๆ

เมนู