ข้าพเจ้านางสาวธัญญลักษณ์โพนไธสงภาคประชาชนคณะเทคโนโลยีการเกษตรโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัย

มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศตำบลดอนกอกอำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์โครงการพัฒนาเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPของตำบลดอนกอกอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจกลุ่มเป้าหมาย16เป้าหมายข้าพเจ้าได้ลงสำรวจเป้าหมายที่14ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจครัวเรือนที่ยากจนและได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนที่ยากจนสอบถามจากผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับครัวเรือนที่ยากจนครัวเรือนที่ยากจนส่วนมากก็จะได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐอยู่บ้านที่รัฐบาลสร้างให้และจะได้รับถุงยังชีพจากรัฐบาลเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นภัยแล้งหรือน้ำท่วมและในตอนนี้ประชาชนทุกครัวเรือนจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVIT19เช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการเราชนะผ่านแอปกระเป๋าตังค์ชาวบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู