สวัสดีครับ ผม นายพีรพัฒน์ โชขุนทด  เป็นนักศึกษา มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ในครั้งนี้ผมจะขอกล่าวถึงเรื่องการทอผ้าไหมที่เป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมของคนในพื้นที่ดอนกอก การทอผ้าไหมมัดหมี่ในตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นการทอผ้าไหมแบบหนึ่งมัดหมี่ เป็นกรรมวิธีการทอผ้าแบบหนึ่ง ที่อาศัยการย้อมเส้นด้ายก่อนการทอ ทั้งที่ย้อมเฉพาะด้ายพุ่งและย้อมด้ายยืน เพื่อให้ทอผ้าออกมาเป็นผืน เป็นลวดลายและสีสันตามที่ต้องการ เดิมนั้นนิยมใช้เส้นไหม แต่ปัจจุบันพบการมัดหมี่ทั้งเส้นไหม ฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์ โดยการมัดเป็นลวดลาย เช่น ลายนาค ลายโคม สัตว์ ดอกไม้ ใบไม้ ฯลฯ ผ้าจากการมัดหมี่ อาจทอด้วยกรรมวิธีการทอสองตะกอตามปกติ หรือทอสามตะกอ เพื่อให้ได้ลวดลายในเนื้อผ้าที่ละเอียดเพิ่มขึ้น

จากที่กล่าวมา การทอผ้าไหมแบบต่างๆนั้น ถือเป็นการทอผ้าแบบดั้งเดิมและเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพเสริมสำหรับบางครอบครัว รายได้มากน้อยต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะตกผืนละไม่กี่ร้อยบาท ซึ่งมองในมุมของผู้สำรวจถือเป็นรายได้ที่ไม่คุ้มค่าอย่างมาก  ถึงแม้ว่า   ในอดีตการทอผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ยังได้รับการส่งเสริมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันการทอผ้าไหมมีอยู่ทั่วไปทุกอำเภอแต่แหล่งทอผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดคือที่อำเภอนาโพธิ์  มีศูนย์พัฒนาผ้าไหมและกลุ่มแม่บ้านเลี้ยงไหม แต่ก็ไม่อาจพอเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้อย่างทั่วถึงครับ จากที่กล่าวมา อยากให้ผู้อ่านได้ลงไปสำรวจสัมผัสด้วยตัวเองครับผม

อื่นๆ

เมนู