ข้าพเจ้านางสาวธัญญลักษณ์โพนไธสง ภาคประชาชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการยกระดับเศรฐกิจแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ผู้นำหมู่บ้านและอ.ส.ม.ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่กักตัว

ผู้นำหมู่บ้านและอ.ส.ม.ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่กักตัว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากการติดไวรัสโคโรน่า 2019ทำให้คนวิตกกังวลไปทั่วโลกมีการปิดเมืองปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโลก สนามบิน เงียบเหงา สถานที่ท่องเที่ยว ผู้คนและหลายธุระกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวลง ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรออกจากนอกบ้านและไม่ควรอยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารเพื่ออัปเดตการแพร่ระบาด

ทีมอ.ส.มวัดอุณหภูมิให้กับประชาชนที่กักตัว

ทีมอ.ส.มวัดอุณหภูมิให้กับประชาชนที่กักตัว

ซึ่งข้ออมูลที่ได้รับนั้นมีทั้งจริงและเท็จปะปนกันหรือบางข้อมูลที่เรายึดถือเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อก็อาจต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ เช่นการใช้ช้อนกลางตักอาหารก็มีโอกาศเสี่ยงติดเชื้อจากการสัมผัสช้อนร่วมกันได้ต้องเปลี่ยนมากินร้อนช้อนใครช้อนมันและหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ แต่หากมองโลกในแง่ดีการแพร่ระบาดในวงกว้างของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก็ทำให้ผู้คนทั้งโลกได้มองเห็นถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคภัยต่างๆมากขึ้น รวมถึงคนในภาครัฐและภาคธุระกิจก็ตระหนักถึงการต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเชิงรุกเพื่อลดความเสียงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ในอนาคต มากขึ้นด้วย ประเทศไทยของเราก็มีภาวะเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในรอบที่3นี้ หนักกว่าทุกรอบ และประเทศอื่นๆก็เช่นกัน เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยมีการนำวัคซีนเข้ามาฉีดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อป้องกันกราเสียชีวิตจากการติดเชื้อ และนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นทางเลือกสู่ทางรอดมากขึ้นอย่างเช่นหน้ากากที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกปฏิเสฐจากผู้บริโภค โรคระบาดทำให้หลายธุระกิจหยุดชะงักแต่อาจเป็นโอกาสในการกลับมาตั้งหลักเพื่อเตรียมก้าวเดิน อย่างเช่นคนในหมู่บ้านของดิฉันเองที่ไปทำงานในกรุงเทพมหานครที่โดนผลกระทบร้านอาหารถูกสั่งปิดก็ต้องเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดของตัวเองซึ่งไม่รู้จะได้กลับไปทำงานอีกเมื่อไหร่และบางคนเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์คิดเอาไว้ว่าหลังสงกรานต์ จะเดินทางกลับไปทำงานต่อตามปกติแต่ก็ต้องหยุดชะงักกลับไปทำงานต่อไม่ได้เป็นต้นส่วน คนที่เดินทางมาจากกรุงเทพหรือพื้นที่อื่นที่เป็นพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่เสี่ยงทางผู้นำชุมชนหรือทีม อ.ส.ม.ก็ได้เข้ามาวัดอุณหภูมิร่างกายและดำเนินการให้กักตัวเป็นเวลา14วัน เพื่อให้ตรงกับนโยบายของรัฐหรือแต่ละจังหวัดที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อความสบายใจและปลอดภัยทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านและคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ทั้งนี้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบต่างก็มีภาระหน้าที่ ต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัวตัวเองทุกคนในตอนนี้ต่างก็ได้รับผลกระทบกันทุกคนไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของเชื้อในตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ อย่าท้อแท้แต่ให้มองหาโอกาสที่เป็นทางเลือกสู่ทางรอดในยามวิกฤตของเราให้เจอดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ

อื่นๆ

เมนู