สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวแสงดาว หม้อไสง(ภาคประชาชน AG-03-2) ตำบลดอนดอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 16 เป้าหมาย ภายในตำบล ข้าพเจ้าได้รับเป้าหมายที่ 13 ได้ลงพื้นที่สำรวจสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอกเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ตำบล ซึ่งทางท่านนายกให้ความรู้อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี โดยศูนย์เรียนรู้จัดทำขึ้นเป็นแนวทางให้ราษฏรมีความรู้ในการประกอบอาชีพ จัดอบรมวิชาในประชาชนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำผ้าไหมและทำอาหารเพื่อทำขนมในกลุ่มสตรีภายในตำบลเพื่อเพิ่มรายได้และจัดอบรม อสม.ในการบริบาลคนป่วยติดเตียงภายในตำบลดอนกอก ทำให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอกและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู