• บทความเรื่องผ้าไหม ตำบลดกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

         การทอผ้าไหมในตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นหนึ่งในสินค้าโอท้อปของตำบลซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนหรือชาวบ้านในพื้นที่ และยังสามารถนำไปแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผ้าไหมได้อีกด้วยอาทิเช่น ผ้าพันคอ ผ้าคุมไหล่ หรือนำไปตัดชุดเสื้อผ้า ในรูปแบบต่างๆให้ทันสมัยและเข้ากับทุกสมัย ซึ่งลายดั้งเดิมที่เป็นที่นิยมก็คือ ลายพญานาค ลายช่องพลูลายบรรไดสวรรค์ และลวดลายสมัยใหม่ที่ปรับตามความต้องการของตลาด 

          อำเภอนาโพธิ์ยังเคยเกิดการรวบรวมชาวบ้านที่มีฝีมือไปแข่งขันชนะการประกวดผ้าไหมในระดับภาคและระดับประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสืบสานงานทอผ้าไหมไทย สนองแนว พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงทำให้ผ้าไหมในอำเภอนาโพธิ์เป็นที่นิยมรวมไปถึงของตำบลดอนกอกด้วย

อื่นๆ

เมนู