สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาว จิยากร  แซ่ลี้  (ประเภท กพร.) ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ)

สถานที่ปฏิบัติงานที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง และวิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการ
ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

             วันนี้จะมาแชร์บทความที่ดิฉันได้รับเรื่องร้องทุกข์จากการปฏิบัติงานมาค่ะ ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากนางเอ นามสมมุติ ในเรื่องข้อพิพาทที่ดิน ระหว่างนางเอ นามสมมุติ กับนายบี นามสมมุติ โดย
มีการร้องขอให้มีการดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จึงได้นัดไกล่เกลี่ยกัน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งยังไม่มีข้อสรุป เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน
ทางอำเภอจึงได้ให้ทั้งสองฝ่าย มาไกล่เกลี่ยอีกครั้งพร้อมพยานกรรมการที่ขึ้นบัญชีของทางอำเภอฝ่ายละ ๑ ท่าน
ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

 

อื่นๆ

เมนู