สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจิยากร  แซ่ลี้  (ประเภท กพร.)

ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ)

สถานที่ปฏิบัติงานที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง และวิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

บทความฉบับที่ 2 จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานค่ะในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการจัดโครงการจังหวัดเคลี่อนที่ ณ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างบุรีรัมย์ เมืองกีฬาเลิศล้ำ”

ดิฉันมีหน้าที่รับลงทะเบียนเข้างานของโครงการและรับฟังปัญหา รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชน

อื่นๆ

เมนู