สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนกันเถอะ

 

ต้นปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งต้นกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยนักท่องเที่ยวที่เดินไปท่องเที่ยวต่างประเทศและคนที่อยู่อาศัยในประเทศจีนเดินทางมายังประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มีรายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยครั้งแรก และระบาดหนักในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงแรกของการระบาด รัฐบาลมีการรณรงค์ป้องการด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่ยังไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายได้ รัฐบาลจึงมีการประกาศใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาล สั่งปิดห้างร้านและงดจำหน่ายสุรา จนกระทั่งงดการเดินทางเข้า-ออกในบางจังหวัด

      อาการทั่วไป

– มีไข้ ปวดศีรษะ

– ไอแห้ง คอแห้ง

– อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว

– สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและการรับรส

      วิธีป้องกันการแพร่ระบาด

– มั่นล้างมือบ่อยๆ

– รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

– สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในแหล่งชุมชน

– หากมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นหรืออยู่ในที่เสี่ยงให้รีบพบแพทย์

– เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

นอกจากการป้องกันที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ยังมีการป้องกันระยะยาวและมีประสิทธิภาพ คือการฉีดวัคซีน ในปัจจุบันประเทศไทยเราได้มีการนำเข้าวัดซีนหลายชนิดเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกาย ถือเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันที่ได้ผลระยะยาว จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนเพื่อตัวเองและคนรอบข้างค่ะ

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู