เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค COVID-2019 “รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื่อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน”

ข้าพเจ้า นายปรีชาพล ผึ่งไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

         เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อนั้นได้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดและได้มีการไปตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าและมีผลออกมาว่าได้ติดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทางตำบลดอนกอกจึงได้ออกมาตรการต่างๆในการป้องกันประชาชนที่อยู่ในตำบลเพื่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมจำนวนคนเข้า-ออก ของหมู่บ้าน มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ทางเข้า-ออกหมู่บ้านและงดจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากและเมื่อออกจากบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน เป็นต้น

                         

         ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 2019 เลยมีการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า ”รุกคลีนพื้นที่เคลียเชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน”โดยทางผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่ดำเนินการจะเข้าไปจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยการดำเนินการของกิจกรรมนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด และเกี่ยวกับการให้ความรู้การฉีดวัคซีนให้แก่คนในชุมชน คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเด็กนักเรียนใกล้เปิดเทอมจึงได้มีการทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณโรงเรียน เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและกำจัดเชื้อโรคเพื่อทำให้วัสดุอุปกรณ์หรือพื้นที่ที่อยู่ในโรงเรียนให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและกิจกรรมนี้ยังได้มีการมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ ไปมอบให้กับทางโรงเรียนชุมชนและวัดอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทำให้ผลของการจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนดไว้

                                                                                       

อื่นๆ

เมนู