นายเมธชนัน วัฒนานุกูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์

หลักสูตร AG03(2) – ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

U2T สู้ภัยโควิด-19

          ในกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลดอนกอกได้ร่วมกับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง ม.7 จัดทำกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดเชื้อบริเวณภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันและลดการกระจายเชื้อไวรัส พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเตรียมรับการเปิดเทอมของนักเรียน และเป็นการช่วยป้องกันระบาดของเชื้อโรค พร้อมกันนี้ทีมผู้ปฏิบัติงาน ยังได้มีการให้ความรู้แก่ประชาชน และนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับโรค COVID-19 พร้อมวิธีป้องกันการติดเชื้อ พร้อมทั้งแนะแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อให้มีความรู้ และสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจสำหรับการเข้ารับฉีดวัคซีนต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งได้มอบ หน้ากากอนามัย เรื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19

การเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน COVID-19 ทำได้โดยการพักผ่อนและนอนหลับให้เพียงพอ งดเครื่องดื่มคาเฟอีน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้ง 2 วันก่อนและหลังการฉีดให้งดออกกำลังกายหนัก และหากมีไข้หรือไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน ในส่วนของคนมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติแพ้วัคซีนหรือแพ้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อน ในส่วนการปฏิบัติตัววันไปฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำอย่างน้อย 3-5 แก้ว สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาด และเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียนไปแสดงด้วย ในส่วนของการปฏิบัติตัวหลังรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ทำได้โดยเมื่อฉีดแล้วให้พักดูอาการ ณ จุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาที หากมีอาการผิดปกติ เช่น คันผิวหนัง ผื่นขึ้น เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ปวดบริเวณที่ฉีด แน่นหน้าออกหายใจไม่ออก หรือมีอาการรุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที และเลี่ยงการใช้แขนข้างที่ฉีดในการยกของหนักอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เมื่อกลับบ้านแล้ว ต้องสังเกตอาการต่ออีก 2 – 3 วัน หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยว มีจุดเลือดออก ชัก/หมดสติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

อื่นๆ

เมนู