นายมิควิลลี่ บาร์เทลส์ ประเภท นักศึกษา ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์

หลักสูตร AG03(2) – ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

หน่อกล้วย

            การปลูกกล้วยถือว่าเป็นที่นิยมกันมากตามหมู่บ้านต่างๆทั้งนอกตัวอำเภอนาโพธิ์และในตัวอำเภอนาโพธิ์ โดยความนิยมเหล่านี้เองจึงก่อให้เกิดการค้าขายหน่อกล้วยขึ้นมา โดยในการการตัดแต่งหน่อกล้วยนั้น จะต้องมีจำนวนที่พอเหมาะไม่ไปแย่งอาหารต้นแม่ ซึ่งมีผลทำให้ขนาดของเครือเล็กลง เริ่มตั้งแต่ปลูกกล้วยไปแล้ว 5-6 เดือน ในระยะที่ต้นแม่ยังไม่ตกเครือ ให้ไว้หน่ออ่อนเพียง 2 หน่อ แต่ไม่ควรเกิน 3 หน่อ การไว้หน่อทั้ง 2 ดังกล่าว ให้อยู่ตรงกันข้ามโดยมีต้นแม่กั้นกลาง เพราะจะได้หน่อที่แข็งแรงที่สุด ส่วนหน่อที่เกิดตามมา เรียกว่า หน่อตาม ให้ตัดออกแล้วคว้านไส้ในทิ้ง ราดด้วยน้ำมันก๊าด หลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้วให้ตัดต้นเดิมทิ้ง รักษาหน่อไว้ 1-2 หน่อ แทนต้นแม่ต่อไปได้อีก 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา ทั้งนี้ ต้องตัดแต่งใบที่แห้ง หรืออมโรคเผาทำลาย เหลือไว้เพียง 7-8 ใบ จนถึงระยะใกล้ตกเครือ ตัดให้เหลือใบที่สมบูรณ์ไว้เพียง 4-5 ใบ โดยในการขายหน่อกล้วยนั้นจะอยู่ที่ ราคาประมาณ 30-40 บาทต่อหน่อ ทั้งนี้ราคาอาจมีการขึ้นลงได้ขึ้นอยู่กับการเจราต่อรอระหว่างผู้ขายและผู้ซื้ออีกที

อ้างอิง (https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_17557)

อื่นๆ

เมนู