นางสาวทิพธัญญา ภักดีนันท์

ผู้รับจ้างงานประจำตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันออกพรรษา

 

 

                   ในเดือนตุลาคมนี้ มีวันที่สำคัญอยู่หลายวัน วันนี้ดิฉันจึงอยากนำเสนอบทความเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศานาในเดือนตุลาคมมาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ นั่นก็คือ วันออกพรรษานั่นเองค่ะ

                   วันออกพรรษา คือ วันสิ้นสุดการจำพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถือเป็นวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งในปีนี้วันออกพรรษาจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 นี้ค่ะ

                   ก่อนอื่นนะคะ ขอเล่าเกี่ยวกับอดีตกาลในวันออกพรรษาให้ฟังก่อนนะคะ วันออกพรรษา เรียกได้อีก 2 แบบ คือ วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากการจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และยังเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ในทุกระดับชั้นที่ได้จำพรรษาร่วมกันมาตลอด 3 เดือน สามารถว่ากล่าวตักเตือน ชี้ข้อบกพร่องของกันและกันได้ แต่ต้องเป็นไปด้วยความเมตตา ความปรารถนาดี และความเสมอภาค หลังจากการทำพิธีออกพรรษาแล้วพระภิกษุสงฆ์สามารถทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ตามปกติ และสามารถค้างแรมในสถานที่ต่างๆ ที่ไปแสดงเทศนาได้ โดยที่ไม่ผิดพระพุทธบัญญัติใดๆ พระภิกษุที่ออกพรรษาไปแล้ว จะเดินทางผ่านร้อน ผ่านหนาว ไปยังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ จึงทำให้จีวรจึงขาดและเปื้อน พระศาสดาทรงเห็นจึงประทานผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุทั้ง ส่วนการทอดผ้าป่าคือการอุทิศผ้าจีวรโดยไม่เจาะจงให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ผ้าป่าหรือผ้าบังสุกุลจีวร ที่ในสมัยก่อนพระสงฆ์สามารถห่มผ้าบังสุกุลได้เท่านั้นทำให้การหาผ้ามาทำจีวรจึงยากลำบาก จึงต้องหาเศษผ้าที่ทิ้งแล้วหรือผ้าเก่าๆ ตามกองขยะ แม้กระทั่งผ้าห่อศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้ามาทำจีวร และก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดพิธีการทอดผ้าป่านั่นเอง

 

กิจกรรมในวันออกพรรษา

 

1.ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ

2.ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

3.ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรเทโว” (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11)

4.ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและประดับธงชาติ และธงธรรมจักร ตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

                    หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเดือนตุลาคมกันไปแล้ว ดิฉันจึงอยากให้ทุกๆคนได้ไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศล เข้าวัด ฟังธรรม เพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีให้แคล้วคลาด ปลอดทุกข์โศก โดยเฉพาะในสถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น การเมือง โรคระบาด สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ การได้ทำบุญก็ถือเป็นอานิสงค์อย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีสติสัมปชัญญะ มีกำลังใจ ในการต่อสู้กับวิกฤตปัญหาเหล่านี้ได้ และที่สำคัญ การจะไปทำบุญนั้น ต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากโรคโควิด 19 ด้วยการเว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสม่ำเสมอด้วยนะคะ

อื่นๆ

เมนู