ข้าพเจ้า นางสาวญานิศา กรุงกลาง ประเภทประชาชน AG03(2) ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นตำบลบ้านคู เมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้แยกการปกครองออกมาเป็นตำบลดอนกอก มีเขตการปกครอง 14 หมู่บ้าน อาชีพหลักคือ ทำนา อาชีพเสริมคือ ทอผ้าไหมและเลี้ยงสัตว์

ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลดอนกอกว่ามีที่น่าสนใจแห่งไหนบ้าง

รูปวัดทรงธรรม

-วัดทรงธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บ้านดอนกอก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 รูปผ้าไหม

-กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกุง เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของตำบลดอนกอก เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม อาทิเช่น ผ้าไหมคุณภาพเยี่ยม เสื้อไหม กระเป๋าที่ทำจากผ้าไหม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.ดอนกอกอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

  รูปสวนบัวงาม

-สงวนสวนบัวงาม บัวผัน เป็นพันธุ์ไม้น้ำคล้ายบัวสาย อายุหลายปี มีเหง้าและไหลอยู่ใต้ดิน และส่งใบดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ บัวผัวมีดอกให้ชมเกือบตลอดทั้งปี เริ่มบานตอนสายและหุบตอนบ่าย ออกดอกตลอดปี บัวผัวมีชื่อพื้นเมืองอื่นว่า นิลุบล นิโลบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดอนกอก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 รูปป้ายโคกหนองนา

-โคกหนองนา บ้านสวนแสนสุข ปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 1ไร่ มีต้นพยุง ต้นกล้วย ต้นมะม่วง ต้นมะพร้าว ต้นชิงชัง ต้นตะเคียน ต้นมะฮอกกานี่ ต้นมะค่า เป็นต้น ขุดบ่อเลี้ยงปลาอีก1 ไร่และปลูกพืชพันธุ์รอบสระหลากหลายพันธุ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.ดอนกอกอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวชมผ้าไหมในตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กันเยอะๆนะคะ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู