โควิด-19 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เริ่มฉีด “วัคซีนพระราชทาน”

           สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ นำเงินทุนมาจัดซื้อวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม และพระราชทานแก่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ รพ.จุฬาภรณ์, กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร และกรมราชทัณฑ์ จำนวนแห่งละ 6,400 โดส รวมทั้งหมด 25,600 โดส เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และชุมชนในพื้นที่เสี่ยง อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://www.bbc.com/thai/thailand

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายอำเภอนาโพธิ์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์
ผอ.โรงพยาบาลนาโพธิ์ ปลัดอำเภอ และ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ของชิโนฟาร์ม “วัคซีนพระราชทาน” ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยอำเภอนาโพธิ์
รับพระราชทานจำนวน ๒๐๘ โดส ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์

 

อื่นๆ

เมนู