1. เรื่องวัคซีนโควิด19

หน้าที่สำคัญของวัคซีนโดยทั่วไปแล้ว คือ การเข้าไปเพิ่มจำนวน และเสริมความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันให้พร้อมเข้าทำลายสิ่งแปลกปลอม หรือไวรัสชนิดต่างๆ ที่แฝงเข้ามาในร่างกายได้ในทันที ซึ่งเป็นฟังก์ชันบังคับที่มีอยู่ในวัคซีนโควิด-19 การฉีดวัคซีนโควิด จึงถือเป็นอาวุธชิ้นสำคัญที่ช่วยยับยั้งความรุนแรง ซึ่งรวมถึงช่วยลดอัตราการติดเชื้อ-เสียชีวิต มาดูกันว่า ณ ตอนนี้ มีวัคซีนยี่ห้อไหนที่ผ่านการรองรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ไปแล้วบ้าง พร้อมเช็กตัวเลขประสิทธิภาพวัคซีน แต่ละยี่ห้อ ดังนี้

ยี่ห้อวัคซีนโควิดที่ WHO อนุมัติให้ใช้งานได้

 • Pfizer ประเทศสหรัฐอเมริกา (ประสิทธิภาพ 95%)
 • Moderna ประเทศสหรัฐอเมริกา (ประสิทธิภาพ 94.5%)
 • Johnson and Johnson ประเทศสหรัฐอเมริกา (ประสิทธิภาพ 66%)
 • AstraZeneca ประเทศอังกฤษ (ประสิทธิภาพ 65%)
 • Covishield ประเทศอินเดีย (ประสิทธิภาพ 72%)

ยี่ห้อวัคซีนโควิดที่ WHO อนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

(สามารถฉีดได้ตั้งแต่กลุ่มคนอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้สูงอายุ)

 • Sinovac ประเทศจีน (ประสิทธิภาพ >50%)
 • Sinopharm ประเทศจีน (ประสิทธิภาพ 79-86%)

ยี่ห้อวัคซีนโควิดที่อยู่ระหว่างรออนุมัติจาก WHO

 • Novavax ประเทศสหรัฐอเมริกา (ประสิทธิภาพ 89%)
 • Sputnik-V ประเทศรัสเซีย (ประสิทธิภาพ 91%)
 • Covaxin ประเทศอินเดีย (ประสิทธิภาพ 81%)
 • CanSino ประเทศจีน (ประสิทธิภาพ 65%)

อื่นๆ

เมนู