นายเมธชนัน วัฒนานุกูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์

หลักสูตร AG03(2) – ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

 

สำรวจข้อมูลของตำบลผ่านระบบ CBD ด้วย Application U2T

 

การลงพื้นที่สำรวจผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล CBD ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลดอนกอกได้นัดหมายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในด้านต่าง ๆ ภายในตำบล โดยการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในตำบลผ่าน Application U2T ในประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ร้านอาหาร อาหารประจำถิ่น แหล่งน้ำ สัตว์ในท้องถิ่น และพืชในตำบล

เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งในส่วนของข้อมูลที่ผมได้สำรวจมานั้นส่วนมากเป็นสัตว์ในท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น และพืชในท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น มะพร้าว สะเดา มะม่วง พริก กะหล่ำปลี เป็นต้น พืชเหล่านี้สามารถนำประกอบอาหารและส่วนหนึ่งจะนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ในการลงพื้นที่ชุมชนทำให้ได้ทำความรู้จักกับพืชพรรณที่ไม่รู้จักมาก่อนหลายชนิด ได้รู้จักสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่น่าสนใจในตำบลดอนกอก และในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลมีสถานที่เด่น ๆ คือ สวนบัวงามแม่สงวน วัดทรงธรรม และโคกหนองนาโมเดลแสนสุข ที่สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ แต่ยังมีปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน และยังไม่มีกประชาสัมพันธ์​สถานที่ดังกล่าวของตำบลให้เป็นที่รู้จัก​เพิ่มมากขึ้นมากนัก

 

อื่นๆ

เมนู