เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายประคอง ก๊วยเจริญ นายอำเภอนาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา สมาชิกกาชาดอำเภอนาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และนักเรียน ร่วมพิธี ดังนี้

๑. เวลา ๐๗.๓๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป
ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์

๒. เวลา ๐๘.๓๐ น. วิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์

๓. เวลา ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

อื่นๆ

เมนู