นายเมธชนัน วัฒนานุกูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์

หลักสูตร AG03(2) – ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

 

ส่งเสริมทำความดี และพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม

ในการปฏิบัติงานในเดือนนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประชุมหารือ วางแผนการทำงานและนัดหมายกันปฏิบัติการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมมีขึ้นที่วัดป่าบ้านหนองบัว ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลดอนกอก พร้อมทั้งตัวแทนคนในชุมชนได้นัดหมายลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมทำความดี ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำความสะอาดบริเวณภายในวัดเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด รวมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลดอนกอกได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำดื่มให้กับทางวัดและตัวแทนชุมชน และได้ร่วมกันกับทีมผู้ปฏิบัติงานปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดเพื่อต้นไม้จะช่วยทำให้เราได้อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งการได้สูดอากาศบริสุทธิ์ มีผลดีต่อสุขภาพ และทำให้บริเวณนั้นร่มรื่นมากขึ้นยังเป็นการช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมของโลกอีกทางหนึ่ง เพราะต้นไม้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งมนุษย์และสัตว์ และภายในการดำเนินกิจกรรมผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาด โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

อื่นๆ

เมนู