แซนด์วิชปลา แหล่งอาหารของสัตว์น้ำตามธรรมชาติ

       บ่อ หนองน้ำ หรือคูคลอง นอกจากจะเป็นที่กักเก็บน้ำในฤดูฝน และเป็นแหล่งน้ำในฤดูแล้งแล้ว ยังใช้เลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารได้ เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองและลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารปลา เราสามารถสร้างแหล่งอาหารให้กับปลาและสัตว์น้ำต่างๆได้ด้วยการทำ “แซนด์วิชปลา” โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารปลา และยังเป็นการบำบัดรักษาน้ำด้วยการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสม สร้างอาหารปลอดภัยจากสารเคมี

วัสดุอุปกรณ์

– ไม้ไผ่

– ฟาง ผักตบชวา หรือใบไม้อื่น ๆ

– ปุ๋ยคอก/รำข้าว

– น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ

– เชือก

วิธีการทำ

สำหรับวิธีการทำแซนด์วิชปลาในบ่อน้ำหรือหนองน้ำ ส่วนมากจะทำแซนด์วิชปลาไว้ริมตลิ่ง โดยจะนำไม้ไผ่ที่เตรียมไว้มาวางเรียงกันโดยระยะห่างของไม้จะห่างกันประมาณ 10-20 เซนติเมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของแซนด์วิชปลาว่าเราจะทำใหญ่หรือเล็กแล้วนำเชือกฟางมามัดต่อกับไม้ไผ่ที่เรียงไว้ให้แน่นทั้ง 2 ด้านจากนั้นก็นำฟางข้าวหรือผักตบชวาและใบไม้อื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้วางบนตะข่ายไม้ไผ่ในชั้นแรก ส่วนชั้นที่ 2 ก็นำปุ๋ยคอก/รำข้าว มาโรยให้ทั่วบริเวณที่วางฟางไว้ จากนั้นในชั้นที่ 3 เราก็นำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพที่เราได้จัดเตรียมไว้เทราดปุ๋ยคอกและฟางข้าวหลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ขนาดที่พอเหมาะกลับตาข่ายที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็นำตาข่ายม้วนให้เป็นวงกลม มัดให้แน่นเพื่อที่จะไม่ให้ฟางและปุ๋ยคอกนั้นหลุดออกได้ก็เป็นอันเสร็จ แล้วเราก็นำแซนด์วิชปลาที่เราทำเสร็จแล้วไปวางตรงบริเวณริมบ่อน้ำหรือหนองน้ำ แช่น้ำไว้ เมื่อทิ้งไว้สักระยะ จุลินทรีย์ในปุ๋ยคอกและน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจะช่วยย่อยเศษพืช ทำให้เกิดแพลงก์ตอน หนอน และไรแดง ขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาหารชั้นดีของปลาและสัตว์น้ำทุกชนิด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการซื้ออาหารในการเลี้ยงปลาอีกด้วย

   

   

  

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู