1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
  4. การทำงานตลอดระยะเวลาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การทำงานตลอดระยะเวลาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

          ข้าพเจ้านางสาวญานิศา กรุงกลาง ประเภทประชาชน AG 03-2 ตำบลดอนกอกอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
การทำงานตลอดระยะเวลาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
เดือนที่1
-สำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ตำบล ปัญหาและความต้องการของชุมชน ตามแบบฟอร์ม 01
-สำรวจข้อมูล Covid-19 ของแต่ละหมู่บ้าน/ตำบล ตามแบบฟอร์ม02
-การประเมินภาพรวมตำบล16เป้าหมาย
รูปภาพลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม01,02
เดือนที่2
-วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และ เรียงลำดับปัญหา ความต้องการของชุมชน
เดือนที่3
-การพัฒนาสัมมาอาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ เช่น การยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่น
รูปภาพการประชุมการสร้างอาชีพใหม่
เดือนที่4
-ปัญหาการพัฒนาพื้นที่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
-ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดปัญหาการว่างงานและรายได้น้อย
-ทำกิจกรรม U2T รวมพลังฉีดวัคซีน พิชิตภัยCovid ด้วยวัคซีน และ รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชน
รูปภาพการมอบ หน้ากากอนามัย
เดือนที่5
-ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
– การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
-อบรมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมให้เป็นสินค้าOTOP
เดือนที่6
– อบรมในเรื่องการออกแบบลวดลายและเทคนิคการย้อมผ้าไหม
-อบรมเชิงปฏิบัติ การทำกระเป๋าสะพายจากผ้าไหมพื้นบ้าน
รูปภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการทำกระเป๋าสะพายจากผ้าไหม
เดือนที่7
-ตำบลอยู่รอด 9เป้าหมาย ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง 13เป้าหมาย
เดือนที่8
-การยกระดับการท่องเที่ยว ถ่ายทำวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบล
รูปภาพการไปถ่ายทำวีดีโอการท่องเที่ยว
เดือนที่9
-การเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
เดือนที่10
-ผลการดำเนินงานวิเคราะห์ ปัญหารายพื้นที่ตำบล
รูปภาพวิเคราะห์ ปัญหารายพื้นที่ตำบล
เดือนที่11
-กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
-การถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชนให้เป็นนักเล่าเรื่อง
-นำความรู้ไปบริการชุมชน จัดกิจกรรม อบรมการทำอาหารปลา
-เสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
รูปภาพกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

อื่นๆ

เมนู