นายเมธชนัน วัฒนานุกูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์
หลักสูตร AG03(2) – ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนรับมือ COVID-19

สถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ในไทย ส่งผลกระทบกระจายเป็นวงกว้างและขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ การศึกษา และอื่น ๆ ขณะเดียวกันประชาชนต่างมีความกังวล และต้องดูแลปกป้องตัวเองมากขึ้นมีการกักตัวอยู่กับบ้าน หลาย ๆ คนไม่สามารถมาทำงานหาเลี้ยงชีพาตามปกติได้ ทำให้รายได้ลดลง และอีกหนึ่งสิ่งคือผลกระทบด้านสาธารณสุข มีประชาชนเจ็บป่วย ติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและยังคงเพิ่มสูงขึ้น และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักมากขึ้นอีกด้วย โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองแวง ม.2 มีกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของบ้านหนองแวง ม.2 มาให้การจัดอบรมให้กับประชาชนในหมู่บ้านหนองแวง ม.2 เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อ COVID-19 การดูแลสุขภาพความรู้ในเรื่องการป้องกันตัวจากความเสี่ยงที่จะทำให้ติดเชื้อ การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับวัคซีน เป็นต้น โดยในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้นำอุปกรณ์การป้องกันโรค อย่างเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือ มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ลงชื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในหมู่บ้าน และกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมารับที่สถานที่จัดกิจกรรม อสม. จะนำอุปกรณ์ป้องกันโรคดังกล่าวไปมอบให้ตามบ้านเลขที่ของคนที่ไม่ได้มาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้รับอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้าน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออีกด้วย

อื่นๆ

เมนู