ชื่อ มิควิลลี่ บาร์เทลส์

AG03(2) ตำบลดอนกอก อำเภทนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดจ่ายสิ่งป้องกันให้กับผู้กักตัวจากสถานการณ์ COVID-19

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ในปัจจุบันยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอย่างหน้ากากอนามัยต้องใช้ในปริมาณมากขึ้นให้สอดคล้องกันจำนวนผู้กักตัวตามโรงพยาบาลสนามหรือค่ายกักตัวต่างๆ

จากยอดผู้กักตัวในจังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนสิงหาคมจำนวนผู้ที่กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ในท้องถิ่น (Local Quarantine) ยอดผู้กักตัวอยู่ที่ 7,958 คน ส่วนผู้ที่กักตัวอยู่บ้าน (Home Quarantine) ยอดอยู่ที่ 24,036 คน ทั้งนี้ด้วยจำนวนยอดผู้กักตัวที่มีจำนวนมากทำให้ความต้องการอุปกรณ์ในการป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย จึงมีความต้องการมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้กักตัว ทั้งนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบในการช่วยแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันเพื่อเป็นกำลังใจและลดภาระการจัดหาอุปกรณ์ลงโดยสถานที่ที่ไปแจกจ่ายอุปกรณ์เป็นสถานที่ที่รัฐจัดให้ในท้องถิ่น (Local Quarantine) โดยสถานที่ที่ได้รับเป้าหมายคือ อาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย และ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ โดยอุปกรณ์ป้องกันอย่างหน้ากากอนามัยมีส่วนช่วยในการลดการแพร่เชื้อโรคระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยจากการไปค้นคว้าก็พบว่าการสวมหน้ากากแบบแนบสนิทสามารถช่วยป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างกันได้ถึง 95% หรือการสวมหน้ากากอนามัยแบบ 2 ชั้น แต่การสวมหน้ากากอนามัยแบบสองชั้นนั้นอาจทำให้ เกิดอาการ วิงเวียน ง่วงซึม หายใจไม่ค่อยสะดวก เพราะการสวมหน้ากากอนามัยแบบสองชั้นส่งผลทำให้การระบายออกของอากาศนั้นไม่ค่อยสะดวก แต่การสวมหน้ากากแบบมีช่องโหว่อาจป้องกันได้แต่ป้องกันได้เพียง 41.3% เพราะมีช่องอากาศที่ทำให้สามารถแพร่เชื้อหรือนำเชื้อเข้าไปได้

การลงพื้นที่ไปแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันในสถานที่กักกันที่รัฐจัดหาให้ในท้องถิ่น (Local Quarantine) เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดหาอุปกรณ์และเป็นการรวมด้วยช่วยกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรง COVID-19 ทั้งนี้รวมไปถึงการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่หรือรับเชื้ออีกด้วย

อื่นๆ

เมนู