การให้กำลังใจ เมื่อมีทุกข์หรือพบปัญหาและอุปสรรคในชีวิต หากมีความอดทน เข้มแข็งพอจะสามารถเปลี่ยนจากร้าย ให้กลายเป็นเรื่องดี และจะพบกับความสุขของชีวิตฉะนั้นจึงไม่ควรท้อแท้ หมดกำลังใจหรือล้มเลิกความตั้งใจ ขอให้มีความอดทนมานะพยายามและต่อสู้ไปให้ถึงที่สุด  ต้นไม้ต้นหญ้า บางเบากว่าชีวิตมนุษย์มากนัก แต่ยังสู้และเบียดเสียดแทรกจากหินผาแล้วจงต่อสู้กับตนเอง เช่น ต้นไม้ ต้นหญ้า ต้นเล็กที่เบียดแทรกออกจากซอกแตกของร่องหิน จงพยายามที่จะอยู่รอดและดิ้นรนเพื่อตนเองเพื่อชิวิตที่ดีกว่าและเพื่อความไม่ทุกข์อันเป็นเป้าหมายของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มนุษย์เลือกที่จะเกิดบนความพร้อมทุกสิ่งไม่ได้ แต่มนุษย์เลือกที่จะเป็นในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะรวยหรือจนร่วนเเต่มีความทุกข์เเละความสุขกันทั้งนั้น การที่ได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างนั้น ทำให้มีแรงผลักดันให้ต่อสู้ การที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวเเละเป็นที่ยอมรับในสังคมให้สามารถใช้ชีวิตสู้กับปัญหาต่างๆในชีวิตได้ ทำให้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ความแตกต่างระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะคือผู้ชนะจะใช้เวลาที่มีอยู่ตรงกับว่ามันเป็นวันสุดท้ายของชีวิต โดยไม่ประมาทไม่ใส่ใจกับอดีตและไม่ได้มุ่งหวังเวลาในอนาคตแต่ผู้แพ้นั้นมัวแต่วนเวียนเพ้อฝันกับความคิดว่าสักวันหนึ่งฉันจะเป็นและเป็นอยู่อย่างประมาทซ้ำยังมัวแต่กังวลกับอนาคตอาลัยอาวรณ์กับอดีตโดยไม่ได้ลงมือทำ ดังนั้นจึงอย่าเสียเวลาแม้เพียงนิดกับความประมาทในชีวิตเลย

อื่นๆ

เมนู