สถานที่กักตัวตำบลดอนกอก

             ประเทศไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิดอย่างรุนแรง และยังมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครฯมีผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับ 1 ในประเทศ เช่นเดียวกันกับ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ขณะที่ต้องจับตา ชลบุรี นนทบุรี อุบลราชธานี นครปฐม และ ที่น่าเป็นห่วงคือ บุรีรัมย์ สระบุรีพระนครศรีอยุธยา มียอดผู้ติดเชื่อพุ่งต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางไปทำงานที่กรุงเทพฯหรือพื้นที่เสี่ยง(สีแดง) ทยอยกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีคนที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันทำให้ทางสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการป้องกันโควิดโดยให้จัดตั้งสถานที่กักตัวในแต่ละอำเภอเพื่อที่จะรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง(สีแดง) ซึ่งสถานที่กักตัวในจังหวัดบุรีรัมย์มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งสถานที่กักตัวใน ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย บ้านหัวฝาย โดยผู้ที่จะเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ดำเนินการติดต่อผู้นำในชุมชนเพื่อจะให้ผู้นำในชุมชนได้ติดต่อประสานงานกับสาธารณสุขผู้ที่ดูแลสถานที่กักตัวเพื่อที่จะได้ทำการจัดหาเตียงสำหรับรองรับผู้ที่จะกลับมารักษาตัวได้

                             

สถานที่กักตัวแต่ละตำบลในอำเภอนาโพธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คอยดูแลและคอยให้คำแนะนำแก่ผู้กักตัวแลตลอด 24 ชั่วโมง เผื่ออาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จะได้สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลาและหากระหว่างระยะเวลาการกักตัวพบผู้ที่มีอาการที่เสี่ยงติดเชื้อโควิดจะต้องทำการตรวจโควิดทันทีและถ้าหากพบว่าติดเชื้อโควิด จะต้องรีบนำส่งตัวผู้ที่ติดเชื้อไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ซึ่งสถานที่กักตัวโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในละแวกชุมชนจึงมีชาวบ้านนำสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นนำดื่ม ข้าว ขนม มาบริจาคให้กับสถานที่กักตัวชั่วคราว แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ้งกันและกันของคนในชุมชน

               

 

 

 

อื่นๆ

เมนู