บทความประจำเดือนสิงหาคม

การประเมินอาการความรุนแรงของผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ

AG03(2) ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวดบุรีรัมย์ โดยนายฐิติกร จันทร์ประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่

            สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้พบปัญหาในด้านบุคลากรทางการแพทย์และการบริหารจัดการเตียงไม่เพียงพอต่อผู้ติดเชื้อที่รอรับการรักษาจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจ และ เป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เบื้องต้น เราสามารถประเมินอาการความรุนแรงของการติดเชื้อได้ 3 ระดับดังนี้

กลุ่มผู้ป่วยอาการสีเขียว

คือ อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เริ่มติดโควิด-19 มีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดปกติ หรือไม่มีอาการ

 • มีไข้ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป
 • ตาแดง มีผื่น
 • ไอ, มีน้ำมูก
 • ถ่ายเหลว
 • เจ็บคอ
 • หายใจปกติ ไม่เหนื่อย
 • ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
 • ไม่มีปอดอักเสบ

กลุ่มผู้ป่วยอาการสีเหลือง

คือ ผู้ป่วยโควิด-19 เริ่มจะมีอาการ มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือโรคร่วมสำคัญ ข้อใดข้อหนึ่ง

 • แน่นหน้าอก
 • เวียนหัว
 • หายใจลำบาก
 • อาเจียน
 • เวลาไอแล้วเหนื่อย
 • มีปอดอักเสบ
 • อ่อนเพลีย
 • ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง/วัน

กลุ่มผู้ป่วยอาการสีแดง

คือ ผู้ป่วยโควิดอาการหนัก

 • หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา
 • ซึม
 • แน่นหน้าอกตลอดเวลา
 • เรียกไม่รู้สึกตัว หรือตอบสนองช้า
 • หายใจแล้วเจ็บหน้าอก
 • ปอดบวม

โดยผู้ป่วยสีเขียวให้รักษาโดยวิธี Home Isolation หรือโรงพยาบาลสนามในชุมชน หากมีอาการมากขึ้นให้ส่งต่อสถานพยาบาลรักษา ส่วนผู้ป่วยสีเหลือง/แดง ให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

อื่นๆ

เมนู